ZARFLAR

 • Derslere güzel çalışmalısın. (Güzel zarfı fiilin anlamını durum bakımından belirlemiş.)
 • Doğru davranmaya uğraşıyor.(Doğru zarfı fiilimsinin anlamını belirliyor.)
 • Çok iyi öğrenci olmalısın. (Çok zarfı sıfatın anlamını belirliyor.)
 • Derslere çok güzel çalışmalısın. (Çok zarfı başka bir zarfın anlamını belirliyor.)

      Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve kendi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını çeşitli yönlerden belirleyen sözcüklere zarf(belirteç) denir.

1)    DURUM ( NİTELEME ) ZARFLARI

 • Konuyu açık anlatmalısın.
 • Güzel giyinmeyi seviyor.

      Fiilleri ve fiilimsilerin durum ( nitelik ) bakımından belirleyen zarflardır. Fiile ve fiilimsiye ‘’ nasıl ‘’ sorusu sorularak bulunur.

UYARI:  

 • Belki size gelirim. ( belki olasılık bildiren durum zarfı)
 • İşte konuşuyor. ( işte gösterme bildiren durum zarfı)
 • ”Eğer, şayet” sözcükleri koşul bildiren durum zarfıdır.
 • “Mutlaka, asla, elbet, hiç, şüphesiz” gibi kesinlik bildiren sözcükler de durum zarfıdır.
 • “Yine, gene, tekrar, evet, hayır” gibi sözcükler çeşitli anlam ayrıntılarıyla durum zarfı olabilir. 

2)    ZAMAN ZARFLARI

 • Zil şimdi çalacak.
 • Erken kalkıp, geç yattım.

      Fiil ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden belirleyen zarflardır. Fiile ve fiilimsiye sorulan “ne zaman” sorusuyla bulunur.

UYARI:

 • Öğleden önce derse girdik.
 • Sabaha kadar uyumadık.

      Adlar, ad ve sıfat tamlamaları edatlarla öbekleşerek zaman zarfı oluşturabilir.

3)    YER-YÖN ZARFLARI

 • Öğrenciler içeri girdiler.
 • Yukarı çıkıp yattı.

      Fiil ve fiilimsilerin anlamlarını yer-yön anlamıyla belirleyen zarflardır. Başlıcaları şunlardır: içeri, dışarı, aşağı, ileri, geri, yukarı…  Fiile, fiilimsiye sorulan “nereye” sorusuyla bulunur.

UYARI:

 • Çarşıya doğru gittiler. (“-e doğru”, “-e karşı” edatları adlarla öbekleşerek yer-yön zarfı oluşturabilirler.

UYARI:

 • Aşağı indi. (zarf)
 • Aşağıya indi. (ad)
 • Aşağı kata indi. (sıfat)

      Yer – yön zarfları; durum eklerinden birini alırsa ad, kendinden sonra gelen bir adı nitelerse sıfat olur.

4)    AZLIK-ÇOKLUK [(MİKTAR), (NİCELİK)] ZARFLARI

 • Derslerine çok çalıştı.    (Fiilin anlamını miktar bakımından belirler.)
 • Derslerine çok çalışması gerekir. (Fiilimsinin anlamını miktar yönünden belirler.)
 • Çok güzel bir elbise almış. (Sıfatın anlamını miktar yönünden belirler.)
 • Çok güzel okudun. ( zarfın anlamını miktar yönünden belirler.)     

      Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi gibi zarf olan sözcükleri nicelik bakımından belirleyen zarflardır. “ne kadar” sorusuyla bulunur. 

UYARI:

 • iki nicelik zarfı bir arada kullanılır. Bunlar: pek çok, daha çok, çok fazla, pek fazla, en fazla, en çok, en az, daha az…

UYARI:

      Adlar, zamirler, ad ve sıfat tamlamaları “ kadar “ edatıyla öbekleşerek nicelik zarfı olabilir.

 • Sizin kadar kitap okudum. (Zamirle öbekleşti.)
 • Dünya kadar iş yapar. ( Adla öbekleşti.)
 • Üç kilo kadar elma al. (Sıfat tamlamasıyla öbekleşti.)
 • Yolun yarısı kadar yürüdüler. (Ad tamlamasıyla öbekleşti.)

UYARI:

 • “Daha” sözcüğü henüz anlamında kullanılırsa zaman zarfı olur.
 • Yollar daha gidilmedi. (Henüz anlamında kullanıldığından zaman zarfıdır.)

5)    SORU ZARFLARI

 • Okula nasıl gelecekler?
 • Tatile ne zaman gideceksin?
 • Burada ne kadar kalacaksın?
 • Hani okumayı seviyordun?
 • Niye gelmedin oynamaya?

      Fiillerin, fiilimsilerin anlamlarını soru yoluyla belirleyen zarflardır.

UYARI:

 • Hangisi kardeşin? (soru zamiri)
 • Hangi kitabı okudun? (soru sıfatı)
 • Sınıfı nasıl buldun? (soru zarfı)

      Soru anlamlı sözcükler; zamir, sıfat ve zarf olabilir.

UYARI:

 • Ne mücadeleydi, izlemeliydin! (Soru sıfatıdır. Cümleye abartı anlamı katmıştır.)
 • Ne aldın? (soru zamiri)
 • Ne didinip çalışıyorsun? (soru zarfı)

      “Ne” sözcüğü soru sıfatı, soru zamiri, soru zamiri olabilir.

Haluk Yeşiltepe

Öğretmen - Yazar - Şair at MEB
Yazıları ve şiirleri üreten Haluk Yeşiltepe 1960 yılında Ankara’da doğdu. 1966 yılında ilkokula başladı. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Bulancak’ta bitirdi. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. İlk şiirini 1974 yılında yazdı. Mahalli gazete ve dergilerde, şiirlerini ve yazılarını yayımladı. Öğretmen olarak Yozgat’ta, Giresun merkezde, Bulancak ilçesinde çalıştı. Mesleğine devam etmektedir.Evli ve iki kızı vardır.
Haluk Yeşiltepe

Latest posts by Haluk Yeşiltepe (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ilgili yazı