Söz Sanatları

      KİŞİLEŞTİRME(TEŞHİS)

      Örnek: Taşlar ezildiğinden yakınıyordu. Cümlesinde “yakınma” insana özgü bir niteliktir. Bu nitelik doğada bulunan cansız bir varlığa” taşa” verilmiştir. Bu örnekteki açıklamadan yola çıkarak tanımı yapalım.
      Tanım: İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara, insana özgü nitelikleri verme sanatına kişileştirme denir.
      Örnek: Bir örnekte canlı varlığa verelim.
      Ağaçlar, sabah yeliyle sakın kalkma şarkısı söyler.

      BENZETME(TEŞBİH)

      Örnek: Annemin pamuk gibi elleri, deniz gibi gözleri var.
      Yumuşaklık açısından pamuk güçlü, eller zayıftır. Aynı durum gözlerde de geçerli.
      Tanım: Anlatımı güçlendirmek için aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana aktarma sanatına benzetme denir.

      KONUŞTURMA(İNTAK)

      Örnek: Ağaç, rüzgâr dallarımı budadı, dedi.
      Örnekte ağaç konuşmaktadır. Konuşma özelliği insana aittir.
      Tanım: İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatına denir. Her konuşma sanatında kişileştirme sanatı vardır, ancak her kişileştirme sanatında konuşturma sanatı yoktur.

      ABARTMA(MÜBALAĞA)

      Örnek: Ne ağlarsın? Gözyaşların sel oldu.
      Cümlede gözyaşlarının birikip sel olması; ağlamanın fazla olduğunu bildirir, ancak sel olması mümkün değildir.
      Tanım: Herhangi bir durumu, olayı, işi ve oluşu güçlü anlatabilmek için olduğundan çok daha fazla ya da çok daha az gösterme sanatına abartma denir. Abartmada mantık sınırları zorlanır.

      SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,

      YUKARIDAKİ DÖRT SÖZ SANATINA İLİŞKİN İKİ ÖRNEK CÜMLE YAZAR MISINIZ?